Upravni odbor HAKS-a imenovao članove odbora za autosportove i komisije

Nakon nedavne redovne izborne skupštine Hrvatskog auto i karting saveza, na kojoj je četverogodišnji mandat za mjesto predsjednika dobio Davorin Štetner te njegov tim za Upravni odbor, nastavljeno je raspoređivanje kadrova na ostale vodeće sportske funkcije.

U skladu sa člankom 30. Statuta HAKS-a i Pravilnikom o autosportovima temeljem rezultata izbora sa Skupštine HAKS-a od 20. 02. 2021. kao i provedenih konzultacija, Upravni odbor je za članove Odbora za autosportove u razdoblju 2021. – 2025. imenovao slijedeće sportske suce:

Sportski direktor A 01 i A 04 – Dean Grbac
Sportski direktor A 02 – Sanjin Paro
Sportski direktor A 03 i zamjenik pred. OAS-a – Slaven Dedić
Sportski direktor A 07 i A 09 – Leo Crvić
Sportski direktor A 10 – Rudolf Kalkan
Sportska direktorica A 11 – Haidi Vivoda
Sportski direktor A 12 – Alen Prodan
Predsjednica Komisije za suce i volontere – Sanda Tolić
Povjerenik za sigurnost OAS-a – Zvonimir Harapin
Predsjednik TK OAS-a – Krešimir Sauerbrunn

kao članove Odbora sa pravom glasa, te

Predsjednika Komisije za digitalni motosport – Davor Sertić
Predsjednika Komisije za povijesni autosport – Zlatko Brozović

kao članove Odbora bez prava glasa.

Opće komisije UO po statutu:

Zdravstvena komisija: Damir Jemendžić, predsjednik
Disciplinska komisija: Leo Andreis, dipl.iur., predsjednik, Hrvoje Lafter, dipl.iur.
Komisija za odnose s javnošću: Matija Lovrec, predsjednik
Disciplinski sudac: Darko Krpan

Related Posts